Colné konanie a Slovenská pošta

Colné konanie a Slovenská pošta

 

 Základné fakty v skratke:

 • Zásielky podliehajúce colnému dohľadu sú tie, ktoré prichádzajú z krajín mimo Európskej únie a vybraných teritórií EÚ. Podľa predpisov je nutné predložiť ich na colné konanie ešte pred samotným doručením.
 • Po novom všetky zásielky z Číny, aj tie do hodnoty 150 €, musia prejsť colným konaním.
 • Slovenská pošta môže celý proces colného konania riešiť za vás. Má právo pýtať si za to poplatok a v prípade, že si chcete riešiť colné konanie sami, musíte poštu o tomto fakte upovedomiť včas.
 • Aj v prípade, že si colné konanie riešite sami, musíte pri prevzatí zásielky na pošte zaplatiť poplatok, ktorý súvisí s celým procesom preclenia a tiež so skladovaním zásielky.

 

 

 

Preclenie cez Slovenskú poštu

 

 Pošta zásielku odloží a aktívne rieši

Kontaktuje adresáta – vás - prostredníctvom Poštového oznámenia (e-mailom, doporučeným listom) o tejto zásielke a je pripravená celý proces vybaviť za vás. Ak hodnota tovaru nepresahuje 150 €, pošta nepotrebuje na zastupovanie v colnom konaní splnomocnenie. Zásielka ostáva v sklade uložená po dobu 18 kalendárnych dní. Počas týchto dní je potrebné doriešiť colné konanie. Ak by zásielka ostala v sklade dlhšie, môže si pošta za uskladnenie účtovať ďalšie poplatky. Ak sa nepodarí colné konanie vyriešiť, pošta po 18 dňoch môže zásielku považovať za nedoručiteľnú a vrátiť ju odosielateľovi.

 

 

 

 Pošta koná podľa tohto postupu:

 • Prevzatie zásielky od medzinárodného prepravcu, predloženie zásielky colnému úradu a uskladnenie v priestoroch Slovenskej pošty.
 • Notifikácia – upozornenie adresáta, že mu prišla zásielka z cudziny a vyžiadanie si potrebných dokladov.
 • Urgencia zákazníka v prípade, že nezaslal včas potrebné doklady a dokumenty.
 • Zabezpečenie colného dlhu colnou zábezpekou.
 • V niektorých prípadoch výber colných poplatkov od adresáta a ich odvedenie na účet Finančnej správy SR.
 • Poplatok za službu pošty (v čase písania článku 4 € s DPH).

 

 

 

 Splnomocnenie nie je potrebné

Potrebujete ho len vtedy, keď zásielka presiahne hodnotu 150 €. Do hodnoty 150 € môže celý proces riešiť pošta. V colnom konaní týchto zásielok (čiže zásielok s nízkou hodnotou) vystupuje Slovenská pošta vo svojom mene, nie ako váš colný zástupca, a tak splnomocnenie nie je nutné.

 

 

 

Poplatky

V prípade, že necháte poštu, aby colné vyhlásenie podala ona a riešila celý proces, je potrebné za túto službu zaplatiť príslušný poplatok (pri prevzatí balíčka). Ak ste teda boli naučení nájsť si balíček v schránke a neriešiť nič ďalšie, pripravte sa na zmenu – hlavne ak tovar pôjde z Číny a nie z niektorého skladu v rámci EÚ.

 • Poplatok 2 € s DPH môže pošta vyberať vtedy, keď vyhotovila colné vyhlásenie a nebol pri tom nutný zásah obsluhy.
 • Poplatok 4 € s DPH môže pošta vyberať vtedy, keď vyhotovila colné vyhlásenie, ale informácie k zásielke neboli kompletné a bolo potrebné ich doplniť manuálne.
 • Poplatok 9 € s DPH môže pošta vyberať vtedy, keď správa k zásielke nebola kompletná, colné konanie nemohlo byť spravené automatizovane, prípadne bolo potrebné spojiť sa s vami a doriešiť chýbajúce údaje. Stať sa môže i to, že sa colné orgány rozhodnú spraviť kontrolu danej zásielky a celý proces sa predĺži.

 

 

 

Poplatky sa môžu navýšiť ešte o:

 • Daň, v prípade, že nebola uhradená už pri platbe za tovar počas nákupu na AliExpresse.
 • Poplatok za predĺženie úložnej doby vašej zásielky, ak uloženie presiahlo 18 kalendárnych dní.

 

 

 

Do septembra 2021 sú poplatky znížené

„Slovenská pošta sa rozhodla dočasne znížiť vyššie uvedené poplatky. Základný poplatok 9 € s DPH bude znížený na 4 € s DPH a redukovaný poplatok 4 € s DPH bude znížený na 2 € s DPH. Dočasná úprava poplatkov by mala trvať do 1. septembra 2021.“

 

 

 

Chcete si colné konanie riešiť sami?

 • Ak nechcete, aby colné konanie riešila pošta a spravíte si ho sami, treba o tom poštu upovedomiť včas, najmenej 48 hodín pred príchodom zásielky na územie Slovenska. Je preto nutné sledovať informácie o doručovaní od predajcov. Potom stačí zaslať tlačivo „Vyjadrenie nesúhlasu“ na e-mailovú adresu odmietnutie.eck150@slposta.sk.
 • Následne si colné vyhlásenie podáte vy, no pre uvoľnenie zásielky zo skladu Slovenskej pošty bude potrebné, aby ste miestnemu príslušnému Oddeleniu colno-deklaračnému zaslali číslo MRN colného vyhlásenia k danej zásielke. V Poštovom oznámení, ktoré vám pošta zašle, nájdete celý postup a tiež kontakty pre prípadné otázky. Nezabúdajte na to, že pošta za spracovanie zásielky a tiež uskladnenie bude účtovať poplatok 4 € s DPH.

 

 

 

 Dôležitá je elektronická správa k zásielke

Túto správu dostane dopravca alebo pošta priamo z tretej krajiny. Táto elektronická správa by mala mať vyplnené všetky adresné aj colné údaje. Keď je vyplnená správne, pošta preclí tovar automatizovane a za najnižší poplatok. Vtedy nie je potrebná vaša súčinnosť či hľadanie potrebných údajov. V prípade, že údaje nebudú správne napísané, pošta si vie ešte pozrieť adresný štítok a údaje upraviť. Ak však ani táto cesta nebude schodná a údaje nebude možné získať, bude vás kontaktovať a riešiť s vami danú zásielku.

 • Tip: Žiaľ, kvalitu vyplnenia údajov v elektronickej správe neviete ovplyvniť. Vyberajte si preto spoľahlivých a overených predajcov, kde bude predpoklad, že sa nielen k predaju, ale i zasielaniu postavia zodpovedne. Čítajte si recenzie na predajcov a hľadajte, či kupujúci nemali problém práve pri colnom procese. Prípadne nakupujte čínsky tovar z európskych skladov, a clu sa vyhnete.

 

 

 

Čo je teda praktickejšie?

Aj v prípade, že si budete colné konanie riešiť vo vlastnej réžii, budete musieť pošte uhradiť poplatok 4 €. Keď však bude colný proces bez problémov a pošta ho vybaví za vás, uhradíte len 2 €. Pri zásielkach so skutočne nízkymi hodnotami bude tento dvojeurový rozdiel cítiť. Pri tých drahších ani nie. Je teda na vás, či máte chuť riešiť veci sami, alebo na to nemáte čas.

 

 

 

 Dobré rady:

 • Vyskúšajte si celý proces preclievania sami, aby ste vedeli čo obnáša a či je pre vás časovo náročný, alebo nie. Ak bude, prenechajte starosti s clom na dopravcu.
 • Nakupujte pozorne a skúste vziať od jedného predajcu viac tovaru v prípade, že je to možné. Každá zásielka potrebuje osobité colné konanie, preto je lepšie objednať si v jednom balíčku viac vecí naraz.
 • Ak máte rešpekt pred objednávkou z Číny, vyskúšajte objednávať zo skladov v rámci Európy. Túto voľbu nájdete priamo pri tovare. Nerátajte už s poštovným zadarmo, pretože dodanie z európskych skladov väčšinou zadarmo nebýva.
 • Nemýľte si poštovné s poplatkami za colné konanie. Poštovné je poplatok za doručenie balíčka, nezahŕňa poplatky, ktoré je potrebné uhradiť ešte na pošte za uskladnenie a riešenie colného konania.

 

 

 

 

 

 

Novinky emailom

Dostávajte od nás novinky emailom:

Kontaktujte nás

Názov sekcie 1

Meno:
Telefón:
E-mail: *
Súbor:
Počet ľudí: *
Motorka Výrobca: *
Typ postele:
Vybavenie:
Overovací kód: *
Text správy: *
Správa sa odosiela ...
* - povinné polia